Specialboende

Specialboende är en boendeform inom Teambo som är anpassad för en målgrupp som behöver extra stöd men som ändå kan tillgodogöra sig ett eget boende. Våra specialboenden, lägenheter, ligger utlokaliserade runt om i landet. Specialboende är en flexibel boendelösning, där kontaktpersonen följer och är lyhörd för den boendes behov, hälsa och mående. Stöd i myndighetskontakter och andra betydelsefulla personer i nätverket är centralt för arbetet.

Målgrupp

De som faller inom ramen för specialboende är en målgrupp som kan variera från personer med ett latent missbruk, psykisk ohälsa, nyligen frigiven från fängelse eller personer som behöver extra stöd under en tid för att sedan kunna övergå till en mer självständig boendelösning.

Våra mål

Vår tanke med specialboende är att kunna erbjuda en flexibel boendelösning, som ger en trygg tillvaro med möjlighet för individen att växa, för att sedan kunna övergå till en mer självständig boendelösning.