Skyddat boendeTryggt och skyddat boende

Våra skyddade boende ligger utlokaliserade runt om i landet, vi har personal som stöd för den boende under hela boendetiden för de personer som socialtjänsten väljer att placera hos oss.

Säkerheten för våra boende är stor och av den anledningen kan frågor om detta enbart ställas till den utsedda kontaktpersonen i varje ärende under pågående insats.

Vi kan omgående omplacera personer vid en uppkommen hotbild.

Vi genomför kvalitativa skyddsutredningar i varje enskilt ärende för att säkerställa en god omsorg och en säker utveckling.

Målgrupp

Skyddat boende erbjuds de som behöver komma ifrån sin hemmiljö på grund av hot eller misshandel. Det kan exempelvis vara hedersrelaterad problematik, våld i nära relationer eller kopplat till kriminalitet. Vi ser till helheten och tar hänsyn till individens och socialtjänstens önskemål. I vårt mottagande tar vi in synpunkter från samtliga berörda myndigheter.

Våra mål

Vår idé med de skyddade boendena är att kunna erbjuda en trygg tillvaro med möjlighet för individen att växa.

Det primära för oss är att alltid erbjuda en trygg plats där den enskilde kan landa. För att sedan kunna nyorientera sig och med stöd av oss och socialtjänsten kunna hitta ett tryggt och permanent boende.

Vi levererar med kompetens

Vi ser oss som en av kuggarna i nätverket där flexibilitet är en av våra styrkor. Teambos personal har en gedigen och mångårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete.

Vi genomför fortlöpande riskbedömningar under hela boendetiden för att trygga och säkra individen samt dennes anhöriga.

Skyddat boende