Skyddat boende

Tryggt och skyddat boende

Skyddat boende erbjuds till de personer som behöver komma ifrån sin hemmiljö på grund av hot eller våld. Det kan handla om hedersrelaterad problematik, våld i nära relationer eller behov kopplat till kriminalitet såsom organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. Vi ser till helheten och tar hänsyn till individens och socialtjänstens önskemål.

Lägenheterna, som är fullt möblerade, är utlokaliserade runt om i landet och vi har personal som stöd för den boende under hela boendetiden. Trygghet och säkerhet är av yttersta vikt. Placering sker i samverkan och utifrån hotbild. Vi erbjuder individanpassad information om vad personen själv bör tänka på för att främja sin säkerhet. Vi kan omgående omplacera personer vid en uppkommen hotbild. Som en del i insatsen arbetar vi fram en skyddsbedömning.

Skyddat boende