Har din kommun brist på boende till unga vuxna med behov av stöd?

Teambo öppnar boende i Mölnlycke i det naturnära området Skinnefjäll och erbjuder boendestöd i 11 fina nyproducerade lägenheter.

Lägenheterna på Skinnefjäll är möblerade och utrustade för självhushåll. Boendet syftar till att motivera och stötta unga vuxna till att självständigt sköta ett hem och passar personer som är relativt självständiga. Personen har eller söker sysselsättning men är i behov av stöd, struktur och social träning. Skinnefjälls lägenheter passar också som satellitboende, till utslussning efter vistelse på HVB-hem eller annan institution.

Teambo erbjuder stöd både i och utanför boendet och anpassar insatserna till den enskilda människans behov, förutsättningar och uppdragets karaktär. Vid behov kan Teambo även erbjuda förstärkt kontaktmannaskap där insatserna blir mer frekventa och mer proaktiva.
I Teambos verksamhet finns en röd tråd där den boende efter en period kan ges möjlighet att flytta vidare mot träningslägenhet eller referenslägenhet och vidare ökad självständighet.

Kontakta oss gärna för ytterligare information
Mats Larsson, tel: 070-788 21 63
E-post: mats.larsson@teambo.se

Mats Johnsson, tel: 070-788 21 60
E-post: mats.johnsson@teambo.se

Teambo öppnar boende i Mölnlycke i det naturnära området Skinnefjäll och erbjuder boendestöd i 11 fina nyproducerade lägenheter

Teambo öppnar boende i Mölnlycke i det naturnära området Skinnefjäll och erbjuder boendestöd i 11 fina nyproducerade lägenheter.