Förfrågan skyddat boende/boende med stöd, Petra:  0720-783050
Förfrågan boende utan stöd/vandrarhem, Camilla: 0768-520847